*บินตรง* ทัวร์ เนปาล (Nepal): กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน บินกับ Thai Smile Airways (WE) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เนปาล (Nepal): กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน บินกับ Thai Smile Airways (WE)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ค.     28-31 (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     11-14 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     07-10 / 21-24
 • ต.ค.     12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-22 / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารอินเดีย 1 มื้อ / อาหารจีน / อาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล + ไวน์ข้าว
 • เที่ยว จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่
 • นมัสการ เทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ณ วังกุมารี
 • ชม สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง เจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถึง 2,000 ปี
 • ชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหาร และ สิ่งก่อสร้างต่างๆ
 • เที่ยวชม เมืองนากาก๊อต หรือ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล
 • เยือนเมืองปาทัน ชม จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ประกอบไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตงดงาม
 • ชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ
 • ช้อปปิ้ง ย่านถนนทาเมล

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง
 • วันที่ 2     เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต
 • วันที่ 3     เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
 • วันที่ 4     สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

  25,990 - 27,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-NPL-ZGKTM2304WE-21Oct2023-A230615

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top