*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงการีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงการีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ส.ค.     25-30
 • ก.ย.     15-20
 • ต.ค.     12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-24 / 21-26 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 26-31 / 27-01 พ.ย.
 • พ.ย.     03-08 / 10-15 / 17-22 / 24-29
 • ธ.ค.     01-06 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 08-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 15-20 / 28-02 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
 • เยือน วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ชมโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง
 • ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน
 • เที่ยว หมู่บ้านซีโจว หรือ หมู่บ้านชาวไป๋ ชนพื้นเมืองที่สำคัญ ชมการแสดงของชนชาติป๋ายพร้อมชิมชา
 • ชม เมืองโบราณแชงกรีล่า ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
 • ชม วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ในหุบเขาเสือกระโจนซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกและมีความหวาดเสียวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี
 • โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร
 • ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา
 • ชม สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง
 • กำหนดการ
 • วันที่ 1     ดอนเมือง – คุนหมิง – วัดหยวนทง – นั่งรถไฟความเร็วสู่เมืองต้าลี่
 • วันที่ 2     ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – หมู่บ้านซีโจว – จงเตี้ยน – เมืองโบราณแชงการีล่า
 • วันที่ 3     จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจี่ยง
 • วันที่ 4     ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
 • วันที่ 5     ต้าหลี่ – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park”
 • วันที่ 6     คุนหมิง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

  22,900 - 26,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IM06-CHN-Kunming-28Dec2023-PH230812

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top