*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     15-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 22-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 29-03 พ.ย.

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
 • ชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าลี่ เมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
 • ชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด หุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร
 • โดยสาร กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  THE VALLEY OF BLUE MOON สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร สัมผัสลานกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
 • ชม วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป
 • นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร
 • ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา
 • ชม ตำหนักทองจินเตี้ยน (The Golden Temple Park | Jindian park) วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน
 • ชม วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี
 • ช้อปปิ้ง เมืองคุนหมิง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าลี่
 • วันที่ 2     เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • วันที่ 3     หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่ 4     ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – เมืองลี่เจียง
 • วันที่ 5     เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง
 • วันที่ 6     วัดหยวนทง – สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  48,800 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-ShangriLa-29Oct2023-A230620

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top