*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     29-03 ก.ค.
 • ก.ค.     13-17
 • ส.ค.     03-07 / 24-28
 • ก.ย.     14-18 / 28-02 ต.ค.

Highlight

 • ชม วัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ตัวอาคารหลักมีสีทองเหลืองอร่าม ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ
 • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.711 เป็นศาลเจ้าชินโตในอันดับสูงสุด
 • ชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี
 • ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต / อิออน มอลล์ / ร้านค้าปลอดภาษี / ชินไซบาชิ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • วันที่ 3     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า  • สะพานนาคะบาชิ •  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน
 • วันที่ 4     ตลาดปลาคุโรมง • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า •  ช้อปปิ้งปลอดภาษี •  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่ 5     สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ

  31,999 - 33,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-JPN-Osa-KIX04-28Sep-A230626

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top