*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ 5 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ 5 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.     07-11 / 21-25 / 29-03 ต.ค.
 • ต.ค.     ออกเดินทางทุกวันตั้งแต่ 01-09 ต.ค.

Highlight

 • ชม วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  สร้างเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645
 • ชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี
 • ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงามทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ
 • ชม เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล 2023 (Rainbow Summer Festival 2023) ชมความงามสวนดอกไม้ช่วงฤดูร้อนซึ่งจัดแสดงไว้มากกว่า 10 สายพันธุ์
 • ช้อปปิ้ง ถนนนาคามิเสะ (Nakamise) / ร้านดิวตี้ฟรี / ย่านชินจูกุ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ
 • วันที่ 2     ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองคาวาโกะเอะ
 • วันที่ 3     ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล •  ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่ 4     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่ง
 • วันที่ 5     ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ

  29,999 - 33,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-JPN-Tokyo-NRT07-09Oct2023-A230626

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top