*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง ลาซา ทิเบต (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 6 วัน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง ลาซา ทิเบต (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 6 วัน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     22-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 29-03 พ.ย.

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน***
 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • ชม ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดก (YAMDROK LAKE) หรือ ทะเลสาบหยังจวง
 • หนึ่งในสามทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวทิเบต
 • ชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419
 • เข้าชม พระราชวังโปตาลากง สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ.7 บน เนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร
 • ชม วัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7
 • ชม เขาเหย้าหวังซาน วัดที่มีพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวกับการรักษา ผู้คนมาเพื่อกราบไหว้และขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดแปดเหลี่ยม

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู – อิสระช๊อปปิ้งถนนหนานเฉียง
 • วันที่ 2     เมืองคุนหมิง – นครลาซา (บินภายในประเทศ)
 • วันที่ 3     ทะเลสาบยามดก – วัดเซรา
 • วันที่ 4     พระราชวังโปตาลากง – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
 • วันที่ 5     เขาเหย้าหวังซาน – เมืองลาซา – เมืองคุนหมิง
 • วันที่ 6     วัดหยวนทง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  74,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-Kunming+Tibet-29Oct2023-A230627

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top