*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ เวียดนามเหนือ (Viet Nam): ฟานซิปัน – วัดตามจุ๊ก – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ เวียดนามเหนือ (Viet Nam): ฟานซิปัน – วัดตามจุ๊ก – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     01-04 / 05-08 / 07-10 / 08-11 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 18-21 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย.
 • พ.ย.     01-04 / 03-06 / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 24-27
 • ธ.ค.     03-06 / 05-08 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 13-16 / 14-17 / 16-19 / 31-03 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • ฟรีหมวกเวียดนาม
 • พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3 ดาว
 • พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง DALAT
 • ชม โบสถ์หินซาปา สร้างช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวฝรั่งเศสที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาร่วมกันออกเงินสร้างโบสถ์เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
 • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ ที่รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
 • ล่องเรือพร้อมชิมน้ำชาเวียดนามและชมความงามของ วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม
 • ล่องเรือ อ่าวฮาลองเบย์ ชมความงามตามธรรมชาติดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก
 • ชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจ
 • ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย / ร้านเยื่อไผ่ / ตลาดราตรีฮาลอง / ร้านหยก

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – MOANA CAFÉ  – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา
 • วันที่ 2     รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
 • วันที่ 3     เมืองฮานาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – HALONG NIGHT MARKET
 • วันที่ 4     ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

  15,999 - 28,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNMN-HAN09-31Dec2023-A230628

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top