*บินตรง* ทัวร์เวียดนามเหนือ (Viet Nam-North) : ฮานอย-ฟานซิปัน-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์เวียดนามเหนือ (Viet Nam-North) : ฮานอย-ฟานซิปัน-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 18-21 / 19-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 31-03 พ.ย.
 • พ.ย.     02-05 / 09-12 / 17-20 / 23-26 / 29-02 ธ.ค. / 30-03 ธ.ค.
 • ธ.ค.     04-07 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 06-09 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 12-15 / 15-18 / 24-27

2567

 • ม.ค.     11-14 / 19-22 / 25-28 / 31-03 ก.พ.
 • ก.พ.     02-05 / 22-25 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.) / 27-01 มี.ค. / 29-03 มี.ค.
 • มี.ค.      07-10 / 15-18 / 20-23 / 22-25

Highlight

 • ฟรี หมวกเวียดนาม
 • พักโรงแรมซาปา 2 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว
 • พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ , ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง DALAT
 • ชม โบสถ์หินซาปา สร้างช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวฝรั่งเศสที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาร่วมกันออกเงินสร้างโบสถ์เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
 • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ ที่รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้
 • เยือน หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
 • ชม เจดีย์เฉินก๊วก เจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนามสูง 11 ชั้น
 • ล่องเรือ ตามก๊ก (TAM COC) เรือกระจาด ชมทัศนียภาพภูเขาและทุ่งนาข้าวสองฝั่งแม่น้ำ
 • ช้อปปิ้ง ร้าน OTOP / ถนน 36 สาย

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา
 • วันที่ 2     MOANA CAFÉ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
 • วันที่ 3     เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
 • วันที่ 4     หมู่บ้านธูป – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือตามก๊ก – เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

  15,999-17,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNMN-HAN10-22Mar2024-PH231012

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top