*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า - เกียวโต SHIRAKAWAGO SHOPPING 6 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า – เกียวโต SHIRAKAWAGO SHOPPING 6 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     03-08 / 06-11 / 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 17-22 / 18-23 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เยือน วัดโทไดจิ (Todaiji) สักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริที่ ร้านมีด Hamono-ya Sansu
 • ชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995
 • ชม วัดคิโยมิสุ (Kiyomizu) หรือ วัดน้ำใส วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น
 • เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) และ ลองชงชาด้วยตัวท่านเอง
 • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA / ย่านซาคาเอะ / ถนนกาน้ำชา / ย่านชินไซบาชิ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
 • วันที่ 2     โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่ 3     ร้านมีด Hamono-ya Sansu – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองกุโจฮาจิมัง – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 4     เกียวโต – วัดคิโยมิสุ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่ 5     อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
 • วันที่ 6     โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ)

  42,900 - 44,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-JPN-Osa-GO2KIXXJ013-18Oct2023-A230630

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY)

Code: #IB06-CHN-BT-KMG04-KY-18Jan2024-PH230731

26,999-36,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค.2566-ม.ค.2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top