*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan) ใบไม้เปลี่ยนสี: นาโกย่า โอบาระ ทาคายาม่า เกียวโต 7 วัน 4 คืน บินกับ Japan Airlines (JL) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan) ใบไม้เปลี่ยนสี: นาโกย่า โอบาระ ทาคายาม่า เกียวโต 7 วัน 4 คืน บินกับ Japan Airlines (JL)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     14-20 / 17-23 / 21-27

Highlight

 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
 • เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันยาวถึง 4 กิโลเมตร สักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอก
 • ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง โดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม
 • เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมบ้านเรือน และ ร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน
 • ชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ มรดกโลกในปี ค.ศ.1995
 • ชมซากุระ และ ใบไม้แดงที่ โอบาระ
 • ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ / ถนนสายกาน้ำชา / ย่านชินไซบาชิ / ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี / ริงกุ เอาท์เล็ต

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • วันที่ 3     ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อิออน
 • วันที่ 4     ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
 • วันที่ 5     อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
 • วันที่ 6     ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
 • วันที่ 7     สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  49,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-JPN-Osa-ZGKIX2306JL-21Nov2023-A230704

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top