*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า - นาโกย่า - ทาคายาม่า - สวนบ๊กกะโนะ ซาโตะ 5 วัน 3 คืน บินกับ Peach Air (MM) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า – นาโกย่า – ทาคายาม่า – สวนบ๊กกะโนะ ซาโตะ 5 วัน 3 คืน บินกับ Peach Air (MM)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ส.ค.     30-03 ก.ย. / 31-04 ก.ย.
 • ก.ย.     01-05 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 22-26 / 26-30 / 27-01 ต.ค. / 28-02 ต.ค. / 29-03 ต.ค.
 • ต.ค.     04-08 / 05-09 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 24-28

Highlight

 • ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
 • ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ตัวปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม
 • เที่ยว สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์อาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลลี่, ซาเวียร์, ดอกเวอร์จิเนี่ย และ ดอกโคเคีย หรือโคชิอะ
 • เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมบ้านเรือน และ ร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน
 • ชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ มรดกโลกในปี ค.ศ.1995
 • เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันยาวถึง 4 กิโลเมตร สักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอก
 • ช้อปปิ้ง ถนนสายกาน้ำชา / ถนนช้อปปิ้งโอสุ /อิออน มอลล์ / ย่านชินไซบาชิ / ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี / ริงกุ เอาท์เล็ต
 • กำหนดการ
 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – นาโกย่า – ถนนช้อปปิ้งโอสุ
 • วันที่ 3     สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อิออน
 • วันที่ 4     ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
 • วันที่ 5     ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย

  33,990 - 37,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-JPN-Osa-ZGKIX2314MM-24Oct2023-A230705

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top