*บินตรง* ทัวร์ เวียดนามเหนือ (Viet Nam-North): ฮานอย ฟานซิปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เวียดนามเหนือ (Viet Nam-North): ฮานอย ฟานซิปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ค.     15-18 / 27-30 (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     09-12 / 10-13 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 12-14 ส.ค.) / 18-21 / 26-29
 • ก.ย.     13-16 / 30-03 ต.ค.

Highlight

 • เยือน หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE ชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
 • ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดใน อ่าวฮาลอง
 • เที่ยว ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจ
 • นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลองไปยัง HALONG PARK
 • ชม เจดีย์เฉินก๊วก ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม
 • ช้อปปิ้ง ร้าน OTOP / ตลาดราตรีฮาลอง / ถนน 36 สาย

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
 • วันที่ 2     รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ร้าน OTOP
 • วันที่ 3     เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET
 • วันที่ 4     เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – สุสานโฮจิมินทร์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

  16,999 - 19,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNMN-HAN08-30Sep2023-A230705

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top