*บินตรง* ทัวร์ เวียดนามเหนือ (Viet Nam - North): ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินกับ Vietnam Airlines (VN) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เวียดนามเหนือ (Viet Nam – North): ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินกับ Vietnam Airlines (VN)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ค.     01-04 / 07-10 / 12-15 / 13-16 / 21-24 / 26-29 / 28-31 / 30-02 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     04-07 / 09-12 / 11-14 / 13-16 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 12-14 ส.ค.) / 17-20 / 25-28 / 30-02 ก.ย. / 31-03 ก.ย.
 • ก.ย.     09-12 / 15-18 / 20-23 / 23-26 / 30-03 ต.ค.
 • ต.ค.     05-08 / 11-14 / 13-16 / 15-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
 • เยือน หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง ชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา
 • เที่ยว โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้
 • ชม ทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE) ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1901
 • ชม บ้านพักลุงโฮ (Ho CHI MINH HOUSE) ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958
 • สักการะ เจดีย์เสาเดียว (ONE PILLAR PAGODA) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10
 • ช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) / เยื่อไผ่ / ถนน 36 สาย (36 ROAD)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน
 • วันที่ 3     โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
 • วันที่ 4     สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  13,990 - 18,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-VNMN-ZGHAN2314VN-17Jun2023-A230705

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top