*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ อิหร่าน (Iran): ไฮไลท์ อิหร่าน 8 วัน 5 คืน บินกับ Mahan Air (W5) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ อิหร่าน (Iran): ไฮไลท์ อิหร่าน 8 วัน 5 คืน บินกับ Mahan Air (W5)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ค.     26-02 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     09-16 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 12-14 ส.ค.)
 • ก.ย.     20-27
 • ต.ค.     11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 25-01 พ.ย.
 • พ.ย.     15-22
 • ธ.ค.     06-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 27-03 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • เตหะราน – ชีราซ – อีสฟาฮาน – ยาซ์ด – อับยาเน่ย์ – คาชาน
 • ชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk Mosque สุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู
 • ชม นครเปอร์เซโพลิส (Persepolis) สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี
 • ชม สุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 พระองค์ เนโครโพลิส (Necropolis)
 • ชม มัสยิด จาเม (Jame’s Mosque) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 มีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด
 • ชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ ( Zoroastrian Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลา
 • ชม ปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ถูกสร้างด้วยก้อนหินที่ทำจากดินเหนียวประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว
 • ชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650
 • ชม พระราชวังเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614
 • ชมความสวยงามของ หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน
 • ชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือ พระราชวังสวนกุหลาบ สิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี
 • ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ชมสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี
 • ชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum of Iran) จัดแสดงพรมขนาดใหญ่ และวัตถุโบราณที่มีคุณค่าและน่าสนใจ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) / อิหม่ามสแควร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเตหะราน
 • วันที่ 2     เตหะราน – ชีราซ
 • วันที่ 3     ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – ยาซ์ด
 • วันที่ 4     ยาซ์ด – เมย์บอด – อิสฟาฮาน
 • วันที่ 5     อิสฟาฮาน
 • วันที่ 6     อีสฟาฮาน – แอบยาเนห์ – คาชาน – เตหะราน
 • วันที่ 7     เตหะราน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  59,900 - 69,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG09-IRN-Hilight-GTT11-27Dec-A230707

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top