ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : ซูริค เซอร์แมท อินเทอร์ลาเก้น ทาซ Christmas Market 7 วัน 5 คืน บินกับ Oman Air (WY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : ซูริค เซอร์แมท อินเทอร์ลาเก้น ทาซ Christmas Market 7 วัน 5 คืน บินกับ Oman Air (WY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     08-14  (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)

Highlight

 • เที่ยวเทศกาล Christmas Market 2023
 • พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & กอร์เนอร์แกรต
 • ล่องเรือชม ทะเลสาบเบลาเซ (Lake Blausee) หรือ “ทะเลสาบสีน้ำเงิน”
 • ชมความงามหมู่บ้านทาซ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
 • ชมความงามหมู่บ้านเซอร์แมท เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ
 • พิชิตเขากรอเนอร์แกรต จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟที่ได้ชื่อว่าวิ่งช้าที่สุดในโลก บนเส้นทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้สัมผัส
 • ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
 • ชมย่านเมืองเก่าซูริค
 • ชม เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต (Zurich Christmas Markets 2023)
 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงเฟรา / เมนู ฟองดูอันเลื่องชื่อ

กำหนดการ

 • วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินซูริค  – เมืองซูริค
 • วันที่ 2    เมืองซูริค – เมืองเบลาเซ – ทะเลสาบเบลาเซ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
 • วันที่ 3    หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เทือกเขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่ 4    นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก– เมืองอันเดอร์แมท – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 5    เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองซูริค – เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต
 • วันที่ 6    เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส – สนามบินซูริค
 • วันที่ 7    สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ

  98,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-CHE-ZGZRH-2308WY-08Dec2023-PH230716

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top