*บินตรง*สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : พิชิต 3 ยอดเขา+Christmas Market 9 วัน 6 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง*สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : พิชิต 3 ยอดเขา+Christmas Market 9 วัน 6 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     28 พ.ย. – 06 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.)

Highlight

 • พิชิต 3 ยอดเขา ทิตลิส, จุงเฟรา, Glacier 3000  
 • เที่ยวเทศกาล Christmas Market 2023
 • พิชิตยอดเขาทิตลิส ที่ความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
 • พิชิต ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร
 • ชมความงามหมู่บ้านทาซ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
 • ชมความงามหมู่บ้านเซอร์แมท เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ
 • นั่งรถไฟขึ้นสู่  เทือกเขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิว ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์ 
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792
 •  ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป
 • ชม เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต (Zurich Christmas Markets 2023)
 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงเฟรา / เมนู ฟองดูอันเลื่องชื่อ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินซูริค – เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองเบิร์น –บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
 • วันที่ 3    เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 4    เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – เมืองสปีซ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 5    เมืองโกล เดอ ปิยง – ยอดเขาGlacier 3000  – กระเช้ายักษ์ –กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต –  หมู่บ้านทาซ – เมืองเซอร์แมท – เทือกเขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่ 6    เมืองอันเดอร์แมท  – เมืองลูเซิร์น –ทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่ 7    เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – ซูริค โอเปร่า เฮาส์ – เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต
 • วันที่ 8    สนามบินซูริค
 • วันที่ 9    สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย

  119,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-CHE-ZGZRH-2312TG-28Nov2023-PH230719

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top