ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : พิชิต 3 ยอดเขา+Christmas Market 9 วัน 6 คืน บินกับ Etihad Airways (EY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : พิชิต 3 ยอดเขา+Christmas Market 9 วัน 6 คืน บินกับ Etihad Airways (EY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     18-26 

Highlight

 • พิชิต 3 ยอดเขา ทิตลิส, จุงเฟรา, กอร์เนอร์แกรต
 • เที่ยวเทศกาล Christmas Market 2023
 • ชม น้ำตกไรน์ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • พิชิตยอดเขาทิตลิส ที่ความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
 • ชมความงามหมู่บ้านเซอร์แมท เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ
 • นั่งรถไฟขึ้นสู่  เทือกเขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิว ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792
 • ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป
 • ชม เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต (Zurich Christmas Markets 2023)
 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงเฟรา / เมนู ฟองดูอันเลื่องชื่อ

กำหนดการ

 • วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 2    สนามบินซูริค – เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองเบิร์น –บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
 • วันที่ 3   เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 4  เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – เมืองสปีซ – ทะเลสาบทูน –หมู่บ้านสปีซ –  เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่ 5  เมืองมองเทรอ – ปราสาทซีลอน – หมู่บ้านทาซ – เมืองเซอร์แมท – เทือกเขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่ 6  เมืองอันเดอร์แมท – เมืองลูเซิร์น –ทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่ 7  เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ –   ซูริค โอเปร่า เฮาส์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต
 • วันที่ 8   สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 9   สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย

  98,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-CHE-ZGZRH-2314EY-18Nov2023-PH230719

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top