*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

  • ก.ย.     01-06 / 07-12 / 08-13 / 14-19 / 15-20
  • ต.ค.     12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-24 / 20-25 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 26-31 / 27-01 พ.ย.
  • พ.ย.     02-07 / 03-08 / 09-14 / 10-15 / 16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-29 / 30-05 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.)
  • ธ.ค.     01-06 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 07-12 / 08-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 14-19 / 15-20 / 21-26 / 22-27 / 28-02 ม.ค.67 / 29-03 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

เมนู ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด

นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง – ลี่เจียง

เที่ยว เมืองเก่าลี่เจียง (LIJIANG OLD TOWN) หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น อายุกว่า 800 ปี

โดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร

ชม โชว์จางอี้โหม่ว (IMRRESSION LIJIANG) ที่มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต

ชม อุทยานน้ำหยก (JADE WATER VILLAGE) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

ชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222

เดินชม เมืองเก่าต้าหลี่ (DALI ANCIENT TOWN) สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน และยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

ชม สวนน้ำตกคุนหมิง (KUNMING WATERFALL PARK) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

เข้าชม วัดหยวนทง (YUANTONG TEMPLE) วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี

ช้อปปิ้ง เมืองโบราณแชงกรี-ล่า (OLD TOWN) / ถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย

กำหนดการ

  • วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 2     ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ
  • วันที่ 3     เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
  • วันที่ 4     เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี่
  • วันที่ 5     เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
  • วันที่ 6     สนามบินคุนหมิงฉางสุย – สนามบินดอนเมือง

  25,990 - 35,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-CHN-Kunming-ZGKMG2310FD-30Nov2023-A230719

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top