บินตรง* จีน (China) : ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ China Express Airlines (G5) - ALL ABOUT JOURNEY

บินตรง* จีน (China) : ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ China Express Airlines (G5)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ส.ค. 22-27 / 29 ส.ค.-03 ก.ย.
 • ก.ย. 12-17 / 19-24
 • ต.ค. 10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.),  / 17-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 24-29

 

Highlight

 • พักโรงแรม 5 ดาว / ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เรือ CENTURY OASIS  เรือสำราญขนาดใหญ่ 7 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ถึง 650 คน หรูหราระดับ 5 ดาว (พักบนเรือ 3 คืน)
 • ชมสถานีรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า สถานีหลีจื่อป้า หรือที่รู้จักกันในชื่อรถไฟทะลุตึก อีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองฉงชิ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาถ่ายรูปเช็คอิน
 • ชมทัศนียภาพรอบๆ สองฟากฝั่งที่สวยงามความบริสุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบ ความเขียวขจี ของหมู่พฤกษานานาชนิด ของช่องแคบชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่สั้นที่สุด ซึ่งมีระยะทางเพียง 8 กิโลเมตร / ช่องแคบอูเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่กว้างที่สุด ในสามช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง / ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อย ในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร
 • ชม เขื่อนยักษ์ที่อลังการใหญ่ที่สุดในโลก ขื่อนซันเสียต้าป้า สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • ช้อปปิ้งย่าน ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

กำหนดการ

 • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง– ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง
 • วันที่ 2 ฉงชิ่ง – หมู่บ้านฉือชี่โข่ว – รถไฟฟ้าทะลุตึก –หงหยาต้ง – ล่องเรือสำราญสุดหรู
 • วันที่ 3 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองผีเฟิงตู – ชมงานต้อนรับของเหล่ากะลาสีเรือ – โชว์กิจกรรมศิลปะ
 • วันที่ 4 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  – ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย –เสินหนี่ซี – ช่องแคบซีหลิงเสีย – ชมงานอำลาของเหล่ากะลาสีเรือ
 • วันที่ 5 เขื่อนซานเสียต้าป้า – เมืองอี๋ชาง – (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ฉงชิ่ง
 • วันที่ 6 ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก)– ถนนคนเดินเจี๋ยฝางเป่ย – กรุงเทพฯ

  46,900-48,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-CKG2308-10-24OCT2023-PH230724

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY)

Code: #IB06-CHN-BT-KMG04-KY-18Jan2024-PH230731

26,999-36,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค.2566-ม.ค.2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top