ทัวร์ปีใหม่ กรีซ (Greece): แกรนด์ทัวร์ 10 วัน บินกับ Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ปีใหม่ กรีซ (Greece): แกรนด์ทัวร์ 10 วัน บินกับ Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     25-03 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • อาหารจีน 2 มื้อ
 • ล่องเรือไม้ริมอ่าว พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ เมืองเทสซาโลนิกิ
 • เดินทางขึ้นชม อาราม เมทิโอร่า (Meteora Monastery) บนยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก
 • เข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) วิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่บนเนินเขาพานาสซุส
 • ชม โรงละครแห่งเดลฟี ศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ
 • เข้าชม เมืองโบราณโครินท์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีซ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตกาล
 • เข้าชม อะโครโพลิส (Acropolis) เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีเอเธน่า
 • เข้าชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิกหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล
 • ชม หมู่บ้านเอีย (Oia Village) หมู่บ้านที่สวยที่สุดของเกาะซานโตรินี
 • ช้อปปิ้ง ตลาดสินค้าพื้นเมือง เกาะซานโตรินี / เอาท์เลต ณ McArthurGlen Athens

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     อิสตันบูล – เทสซาโลนิกิ
 • วันที่ 3     เทสซาโลนิกิ – คาลัมบาก้า – อารามเมทิโอร่า
 • วันที่ 4     คาลัมบาก้า – เดลฟี – วิหารอพอลโล
 • วันที่ 5     เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์
 • วันที่ 6     เอเธนส์
 • วันที่ 7     เอเธนส์ – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว)
 • วันที่ 8     ซานโตรินี – เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่ 9     เอเธนส์ – อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 10    กรุงเทพมหานคร

  122,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-GRC-Grand-25Dec2023-A230725

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top