*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จอร์แดน: Grand Jordan 7 วัน 4 คืน บินกับ Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จอร์แดน: Grand Jordan 7 วัน 4 คืน บินกับ Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     15-21 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • ธ.ค.     24-30 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น
 • เยือน ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ความสูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส
 • ล่องเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) ชมปะการัง เรือจม เล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ เมืองอาคาบา
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ที่สวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
 • เข้าชม เมืองเพตร้า PETRA มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่
 • ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) คลังสมบัติของฟาโรห์ เอล คาซเนท์ หนึ่งในวัดที่ประณีตที่สุดในเมืองเพตรา
 • ลงเล่นน้ำทะเลและทดลองลอยตัวในทะเลเดดซี (DEAD SEA) เป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก
 • ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล
 • ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) จุดชมวิวที่สวยที่สุด
 • ชม พิพิธภัณฑ์รถหลวง (ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM) จัดแสดงคอลเลคชันส่วนตัวของกษัตริย์ฮุสเซนผู้ล่วงลับ
 • ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
 • วันที่ 2     อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –UMM AR RASAS –  เมืองอคาบา  AQABA
 • วันที่ 3     เมืองอาคาบา – ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM  – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
 • วันที่ 4     ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA – เที่ยวชมมหานครเพตรา
 • วันที่ 5     เมืองเพตรา PETRA  – นครเจอราช (JERASH) – SHOPPING AMMAN – เมืองอัมมาน AMMAN
 • วันที่ 6     เมืองอัมมาน AMMAN  – นครเจอราช JERASH – กรุงอัมมาน CITDAEL – พิพิธภัณฑ์รถหลวง ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM  – ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL – สนามบิน
 • วันที่ 7     สนามบินอัมมาน AMM  – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ

  76,988 - 79,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-JOR-Grand-GJ7D4N-24Dec2023-A230726

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top