*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ เวียดนาม เหนือ – กลาง – ใต้: Grand Viet Nam (พักบานาฮิลล์) 5 วัน 4 คืน บินกับ Vietnam Airlines (VN) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ เวียดนาม เหนือ – กลาง – ใต้: Grand Viet Nam (พักบานาฮิลล์) 5 วัน 4 คืน บินกับ Vietnam Airlines (VN)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     02-06 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 08-12 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 30-03 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 3 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและยังคงหลงเหลืออยู่ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม
 • เยือน วัดหลินอึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม
 • เที่ยวและพักค้างคืนบน บานาฮิลล์ สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
 • เยือน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง
 • ชม เมืองโบราณฮอยอัน มรดกโลก
 • ชม โบสถ์คริสต์สีชมพู หรือ โบสถ์ลูกไก่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466
 • ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
 • ชม จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488
 • ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว
 • ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน / เมืองโบราณฮอยอัน / ร้านเยื่อไม้ไผ่ / ตลาดฮาน / ถนน 36 สายเก่า

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – อาคารไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – ถนนคนเดินเหงียนเว้
 • วันที่ 2     โฮจิมินห์ – ดานัง (บินภายใน) – วัดหลินอิ๋ง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) –สะพานทอง GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์ – สวนสนุก FANTASY PARK
 • วันที่ 3     บานาฮิลล์  – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง –เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง
 • วันที่ 4     ดานัง – สะพานมังกร – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ดานัง – ฮานอย (บินภายใน) – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สายเก่า
 • วันที่ 5     ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – สนามบินนอยไบ  – สนามบินสุวรรณภูมิ

  22,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-VNM-Grand-GRANDVN5D-30Dec2023-A230726

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top