*บินตรง* ทัวร์ ตุรเคีย: Special Turkiye 8 วัน 6 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ตุรเคีย: Special Turkiye 8 วัน 6 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     06-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 27-03 พ.ย.

Highlight

 • พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว ตลอดการเดินทาง + โรงแรมสไตล์ถ้ำ
 • ชม พระราชวังเบลเลอเบยี (BEYLERBEYI PALACE) พระราชวังฤดูร้อนของจักรวรรดิออตโตมัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1861 ถึง ค.ศ. 1865
 • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM) ชมภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ำที่ถูกวาดไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9
 • ชม ปามุคคาเล่ แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลก
 • ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • ชม ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)
 • ชมสัญลักษณ์ของนครอิสตันบูล บลูมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้ำเงิน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I)
 • ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ เคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี
 • สัมผัสบรรยากาศใหม่ ย่าน FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี
 • ช้อปปิ้ง โรงงานจิวเวอร์รี่ / โรงงานพรม / โรงงานเซรามิค / โรงงานคอตตอน / โรงงานเครื่องหนัง / ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) / จตุรัสทักซิมสแควร์  (Taksim Square)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ  – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังเบลเลอเบยี – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 2     กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และ
 • โรงงานเซรามิค ชมโรงงานท่อพรม – หุบเขาเกอเรเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
 • วันที่ 3     โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) – ปามุคคาเล่  – CARAVANSARAI
 • วันที่ 4     ปราสาทปุยฝ้าย – สุสานโรมันโบราณ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE) – ISA BEY MOSQUE – ร้านขนม Turkish Delight
 • วันที่ 5     โรงงานเครื่องหนัง – เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณติดทะเลไอวาลิค –
 • ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองกรุงทรอย
 • วันที่ 6     สุเหร่าสีน้ำเงิน – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – คาเฟ่รากา เมเดรเซ
 • วันที่ 7     ย่าน FENER & BALAT- จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) – สนามบิน
 • วันที่ 8     เมืองอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

  38,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-TUR-Special-SP8D6N-27Oct2023-A230728

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top