*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ส.ค. 23-28 / 24-29 / 30-04 ก.ย. / 31-05 ก.ย.
 • ก.ย. 06-11 / 07-12 / 13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26
 • ต.ค. 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.)/ 18-23 / 19-24(วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 25-30 / 26-31
 • พ.ย. 01-06 / 02-07 / 08-13 / 09-14 / 15-20 / 16-21 / 22-24 / 23-28 / 29-04 ธ.ค. / 30-05 ธ.ค.
 • ธ.ค. 05-10 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.)/ 06-11 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)/ 13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 / 27-01 ม.ค.67 / 28-02 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค. 09-14 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 18-23 /

 

Highlight

 • ไม่เข้าร้านรัฐบาล / พักโรงแรม 4 ดาว
 • เดินชมเมืองโบราณต้าหลี่ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋
 • สักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย วัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในราชวงศ์ถัง
 • สัมผัสบรรยากาศ เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเล็กๆ ทีสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน
 • สักการะ ลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชงกรีล่า
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน (ตรอกเสือกกระโจน) ระหว่างหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากเมืองลี่เจียงไปเมืองจงเตี้ยน
 • ชมความสวยของ สระมังกรดำ สระน้ำที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
 • เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค เมืองโบราณลี่เจียง ดินแดนเวนิสแห่งโลกตะวันออก
 • อุทยานมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ขึ้นกระเช้าใหญ่ สู่บริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,536 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร
 • ชมโชว์สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่“IMPRESSION OF LIJIANG”
 • ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
 • ชมอุทยานน้ำหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A สถานที่แสดงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวชนเผ่านาซี
 • พิชิตยอด เขาซีซาน ภูเขาที่มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี
 • ชม วัดหยวนทง อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง
 • วันที่ 2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่ 4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ
 • วันที่ 5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก
 • วันที่ 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

  26,999-36,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-BT-KMG04-KY-18Jan2024-PH230731

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top