ทัวร์ จอร์เจีย: Away to Georgia 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ จอร์เจีย: Away to Georgia 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.     23-30
 • ต.ค.     05-12 / 07-14 / 10-17 / 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 20-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     09-16 / 14-21 / 21-28

Highlight

 • เข้าชม + ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผา สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่
 • ชม วิหารกาลาติ Gelati สำนักสงฆ์ยุคกลาง เป็นอารามแห่งแรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1106
 • นั่งเรือเข้าชม ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) หรือ ถ้ำ Kumistavi
 • ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ สตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
 • ชม อุพลิซิเค่ Uplistsikhe นครใต้ดินที่ได้รับการระบุโดยโดยนักโบราณคดีว่าเป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย
 • นั่งรถจี๊บ 4WD ไปชม โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • ชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ถูกสร้างในศตวรรษที่ 16-17
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
 • ชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) รูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958
 • ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – บิลิซี – เมืองบอร์โจมี
 • วันที่ 3     สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) – วิหารบากราติ – วิหารกาลาติ Gelati
 • วันที่ 4     ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) – เมืองกอรี (Gori) – พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • วันที่ 5     อุพลิซิเค่ Uplistsikhe – เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย
 • วันที่ 6     ป้อมอนานูรี – วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – Chronicle of Georgia
 • วันที่ 7     สะพานแห่งสันติภาพ – อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย – ป้อมนาริกาล่า – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  58,988 - 63,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-GEO-Away-21Nov2023-A230731

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): ลี่เจี่ยง เต๋อชิง เมืองโบราณแชงกรีล่า ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Ruili Airlines (DR)

Code: #IP09-CHN-ShangriLa-LJG2311-01B-130Dec2023-A230916

39,900 - 41,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. – ธ.ค. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top