ทัวร์จอร์เจีย (Georgia): บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ทบิลิซี่ ไซห์นากี ควาเรลี 8 วัน 5 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์จอร์เจีย (Georgia): บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ทบิลิซี่ ไซห์นากี ควาเรลี 8 วัน 5 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค. 26-02 ม.ค.67 / 27-03 ม.ค.67 / 29-05 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

 

Highlight

 • มื้อพิเศษ!! เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส / เมนูคินกาลิ / เมนูอาหารไทย
 • ชม อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
 • ชม วิหารบากราติ อาสนวิหารสมัยศตวรรษที่11 ในเมืองคูทายสิ เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมจอร์เจียนยุคกลาง
 • ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน ที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ ท่านสตาลิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
 • นั่งรถ4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์
 • ชม ป้อมอนานูรี ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำซินวาลี
 • ชม อารามบอดบี ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามและหลุมฝังศพของ San Nino
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน
 • เยือนโบสถ์ตรีนิตี้ วิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก
 • ช้อปปิ้ง THE BOULVARD / ชาเดอนี่สตรีท

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี่ – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ย่านเมืองเก่า – เมืองคูไตซี
 • วันที่ 3 น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารบากราติ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกูดาอูรี
 • วันที่ 4 อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – รูมคาซเบกี้ โฮเทล – นั่งรถ4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – สกี รีสอร์ท
 • วันที่ 5 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท
 • วันที่ 6 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี่
 • วันที่ 7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

  69,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-GEO-ZGBUS-2317TK-29Dec2023-PH230808

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top