ทัวร์ จอร์เจีย (Georgia) : ทบิลิซี คาซเบกี้ 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airline (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ จอร์เจีย (Georgia) : ทบิลิซี คาซเบกี้ 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airline (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     16-23 / 19-26 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     15-22

Highlight

 • นั่งกระเช้าขึ้นชม ป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4
 • ถ่ายรูป Mother of Georgia หรือที่รู้จักกันในชื่อ Kartlis Deda เป็นอนุสาวรีย์ในเมืองหลวงทบิลิซีของจอร์เจีย
 • ชม ปราสาทราบาติ (Rabati Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่มาก
 • ชม Borjomi City Park สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด
 • ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 • ชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้
 • นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)
 • ชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีกำแพงล้อมรอบ ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17
 • ถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument)
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์
 • ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6
 • ชม วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี (Sameba Church) เป็นมหาวิหารอีสเติร์นออร์โธดอกซ์ที่สูงเป็นอันดับสาม ของโลก
 • ชิมไวน์หลากหลายปีการผลิต ที่ ไวน์เทสติ้ง (Chateau Mukhrani) ชมโรงบ่มองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์
 • ชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จำนวนถึง 16 ต้น
 • ช้อปปิ้ง ถนน จาน ชาเดอนี่ (Jan sharden street) / ห้าง East Point

กำหนดการ

 • วันที่ 1      กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2      กรุงทบิลิซี-ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา-Mother of Georgia
 • วันที่ 3      อาคัลท์ชิกเค่-ปราสาทราบาติ-บอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี
 • วันที่ 4      กอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-คาซเบกี้-หุบเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วันที่ 5      ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย-วิหารสเวติสโคเวลี-วิหารจวารี-วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี-โบสถ์เมเคตี-ทบิลิซี-สะพานสันติภาพ-จาน ชาเดอนี่-ห้าง East Point
 • วันที่ 6      อัพลิสต์ชิเคห์-โบสถ์บอดี-ซิกนากิ-ควาเรลี-ไวน์เทสติ้ง-ทบิลิซี
 • วันที่ 7      เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย-สนามบินกรุงทบิลิซี
 • วันที่ 8      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  69,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IK04-GEO-KGG110815-EK-15Nov2023-PH230812

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top