*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จอร์แดน: Mysterious Jordan 8 วัน 5 คืน บินกับ Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จอร์แดน: Mysterious Jordan 8 วัน 5 คืน บินกับ Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     26-02 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • เดินเข้าประตูทางทิศใต้ของเมืองเจอราช (Jerash)  ชมโอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง + ชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191
 • ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
 • ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นที่ เมืองมาดาบา
 • เยือน ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ความสูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำใน ทะเลเดดซี ทะเลสาบน้ำเค็มที่ต่ำที่สุดในโลก โดยอยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเลกว่า 400 เมตร
 • ชม เมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่
 • ชม The Treasury (คลังสมบัติ) ที่ฝังพระศพของกษัตริย์พระองค์หนึ่งของชาวนาบาเทียน
 • ล่องเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศ ทะเลทรายวาดิรัม ที่สวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
 • ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพแกะสลักของ ชาวนาบาเทียน
 • ขี่อูฐชมเพื่อชมความสวยงามที่เนินทรายใน ทะเลทรายวาดิรัม
 • ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL / CARREFOUR

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติควีนอาเลีย (จอร์แดน) – เจอราช – อัมมาน
 • วันที่ 3     อัมมาน – มาดาบา – เดดซี
 • วันที่ 4     เดดซี –เครัค – เพตรา
 • วันที่ 5     เพตรา – อควาบา
 • วันที่ 6     อควาบา – วาดิรัม
 • วันที่ 7     วาดิรัม – อัมมาน
 • วันที่ 8     อัมมาน  – สนามบินสุวรรณภูมิ

  112,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB04-JOR-Mysterious-26Dec2023-A230816

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ จีน (China): ซีอาน ถ้ำหินหลงเหมิน สุสานทหารจิ๋นซี อุทยานหยุนไถซาน ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IS12-CHN-Xian-SHFDXIY4-29Dec2023-A231110

37,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: 29 ธ.ค. 2566 – 02 ม.ค. 2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top