*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย (เข้าร้านรัฐบาล) 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย (เข้าร้านรัฐบาล) 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.  07-11 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)

2567

 • ม.ค.  17-21
 • มี.ค.  13-17

Highlight

 • พักโรงแรม 4 ดาว / เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ด
 • ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
 • ล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมวิวสองฝากฝั่งแม่น้ำยามเย็น ตึกรามบ้านช่องจะประดับประดาด้วยแสงไฟ
 • เยือนเขตอุทยานจางเจียเจี้ย มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982
 • ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซานโดยรถของอุทยาน และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า
 • ชมช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
 • ชมลำธารแส้ม้าทอง ที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ
 • ชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนสาธารณะภายในอุทยาน พบกับยอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์
 • เที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน ยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด
 • ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง
 • เยือนดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร”
 • ชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • เข้าชมร้านรัฐบาลจีน ร้านบัวหิมะ / โรงงานหยก /ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา)

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
 • วันที่ 2  เมืองฉางซา • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ
 • วันที่ 3  เมืองเฟิ่งหวง • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์
 • วันที่ 4  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
 • วันที่ 5  เมืองจางเจียเจี้ย •  ร้านสินค้าพื้นเมือง • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

  19,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-BT-CSX03-FD-Zhangjiajie-Shop-13Mar2024-PH230826

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top