*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ จีน (China) : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ จีน (China) : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ม.ค.     14-19 / 21-26 / 28 ม.ค.-02 ก.พ.
 • ก.พ.      04-09 / 18-23 
 • มี.ค.      03-08 / 10-15 / 17-22 / 24-29 / 31 มี.ค.-05 เม.ย.
 • เม.ย.    14-19 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 28 เม.ย.-03 พ.ค.(วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.)
 • พ.ค.     05-10 (วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.)

Highlight

 • พักโรงแรม 5 ดาว / ไม่เข้าร้านรัฐบาล / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน
 • สักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ที่เมืองต้าหลี่
 • ผ่านชม เจดีย์สามองค์ (Three pagoda dali) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม
 • เยือน เมืองแชงกรี-ล่า (SHAGRI-LA) หรือ เมืองจงเตี้ยน (ZHONGDIAN) ดินแดนแห่งความฝัน
 • ชม ช่องเขาเสือกระโจน (HUTIAOXIA) ช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร
 • ชม วัดซงจ้านหลิน (SONGZANLIN) สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222
 • ชม สระน้ำมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร
 • ชม โชว์จางอี้โหม่ว (IMRRESSION LIJIANG) ที่มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
 • ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ณ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (BAISHUIHE RIVER)
 • ชม อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village) สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง (HIGH SPEED TRAINS)
 • ชม เขาซีซาน มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี
 • ชม วัดหยวนทง (YUANTONG TEMPLE) วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินคุนหมิง – เมืองฉู๋สง
 • วันที่ 2    เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ช่องแคบเสือกระโดด – เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”
 • วันที่ 3    วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่ 4    ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – หุบเขาสีน้ำเงิน – อุทยานน้ำหยก
 • วันที่ 5    นั่งรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟลี่เจียง – เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน
 • วันที่ 6    วัดหยวนทง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  38,999-42,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IK04-CHN-KCN120612-TG-05May2024-PH230905

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top