ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): มหัศจรรย์ สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซีย 3000-จูงเฟรา 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airline (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): มหัศจรรย์ สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซีย 3000-จูงเฟรา 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airline (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     06-12
 • ธ.ค.     05-11 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.), (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)

2567

 • ม.ค.     23-29
 • ก.พ.    19-25 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     11-17
 • เม.ย.    05-11 (วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) / 29-05 พ.ค.(วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.)+(วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.)

Highlight

 • พิชิต ยอดเขา จุงเฟรา, กลาเซีย 3000
 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดาราศาสตร์(Zytglogge) อายุกว่า 800 ปี
 • ชมวิวของทะเลสาบเจนีวาที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง
 • ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี
 • ชมความงามหมู่บ้านเซอร์แมท เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ
 • พิชิต กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) โดยกระเช้าขนาดใหญ่จุคนได้กว่า 125 คน
 • สะพานวัดใจที่พาดผ่านยอดเขา 2 ลูก อย่าง The Peak Walk by Tissot เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของยอดเขา กลาเซียร์ 3000
 • ขึ้น กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา โดยจะทำให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วขึ้นถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe
 • ชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี
 • ขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร
 • ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาจุงเฟรา
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792
 • ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป

กำหนดการ

 • วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2  ดูไบ • ซูริค • ซูริค  เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่
 • วันที่ 3  เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ
 • วันที่ 4  กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์
 • วันที่ 5  อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ • ลูเซิร์น
 • วันที่ 6  ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
 • วันที่ 7  สนามบินดูไบ    • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  89,999-105,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHE-BT-EUR011-EK-29Apr2024-PH230924

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top