ทัวร์ อิตาลี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Italy + Switzerland + France): 8 วัน 6 คืน บินกับ Oman Air (WY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อิตาลี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Italy + Switzerland + France): 8 วัน 6 คืน บินกับ Oman Air (WY)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     02-09 / 16-23
 • มี.ค.     01-08

Highlight

อิตาลี

 • ชม ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้ง ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารกลางวัน อาหารชุดสไตล์เอเชีย บนยอดเขาทิตลิส
 • โดยสารกระเช้าทรงกลมหมุนรอบตัวเอง โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)
 • ชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) อนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333
 • ช้อปปิ้ง Schwanenplatz / ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free

ฝรั่งเศส

 • ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.)
 • ชม พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส
 • ช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) / เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา  ประเทศอิตาลี – เมืองมิลาน
 • วันที่ 2     มหาวิหารแห่งมิลาน –  ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองโลมาซโซ
 • วันที่ 3     เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – สะพานแขวน – ถ้ำน้ำแข็ง – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก –  สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz
 • วันที่ 4     เมืองดีจอง – Old town – เมืองปารีส
 • วันที่ 5     หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free
 • วันที่ 6     พระราชวังแวร์ซาย  –  ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่ 7     ประตูชัยฝรั่งเศส – เลแซงวาลิด – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ย่านเซรีส  –  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
 • วันที่ 8     ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  77,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #II05-ITA+CHE+FRA-IWY23-01Mar2024-A230906

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top