*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Switzerland + France): Welcome To Your Dream 10 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Switzerland + France): Welcome To Your Dream 10 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.     08-17
 • ต.ค.     18-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     10-19 / 29-08 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.)
 • ธ.ค.     03-12 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 29-07 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารจีน 2 มื้อ / อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา จุงเฟรา / เมนู ชีสฟองดูว์
 • ชม ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
 • ขึ้นรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat) ความสูงถึง 3,089 เมตร ชม ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร
 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • ขึ้นกระเช้า Eiger Express กระเช้าลอยฟ้าตัวใหม่ + รถไฟเพื่อขึ้นสู่ จุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร
 • ชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) อนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333
 • ช้อปปิ้ง เมืองลูเซิร์น (Lucerne) / Lohri Store

ฝรั่งเศส

 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารจีน 2 มื้อ / เมนู หอยเอสคาโก้
 • เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) ด้วยรถไฟความเร็วสูง TGV ความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่
 • ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
 • ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค – โลซานน์ – เจนีวา – มองเทรอซ์ – เซอร์แมต
 • วันที่ 3     เซอร์แมต – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต  – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น – เบิร์น
 • วันที่ 4     เบิร์น – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน
 • วันที่ 5     อินเทอลาเกน – ลูเซิร์น – ซุก – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก
 • วันที่ 6     สตราสบูร์ก – รถไฟ TGV – ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลา ซามาริแตง
 • วันที่ 7     ปารีส – ถนนชองป์เอลิเซ่ –  หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
 • วันที่ 8     ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซน – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่ 9     ปารีส – สนามบิน
 • วันที่ 10    สนามบินสุวรรณภูมิ

  119,900 - 125,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-CHE+FRA-GO3ZRH-TG009-29Dec2023-A230907

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top