*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ยุโรปตะวันออก: ออสเตรีย + เช็ก + สโลวาเกีย + ฮังการี 9 วัน 6 คืน บินกับ Austrian Airlines (OS) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ยุโรปตะวันออก: ออสเตรีย + เช็ก + สโลวาเกีย + ฮังการี 9 วัน 6 คืน บินกับ Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     02-10 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 29-06 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เยือน ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี
 • เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf / ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe)

เช็ก

 • เมนู เป็ดปักกิ่ง / เป็ดโบฮิเมียน
 • ชม โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) โบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น
 • เดินเล่นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14
 • ชม บ่อน้ำพุร้อนครีโซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปริง ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนสเก้ลาสเน่
 • เข้าชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9
 • ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14  เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก
 • ช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่ากรุงปราก สินค้าพื้นเมือง / ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ของที่ระลึก

สโลวาเกีย

 • เดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของ กรุงบราติสลาว่า

ฮังการี

 • อาหารจีน 1 มื้อ / เมนู ซุปกุลาซ
 • ชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า
 • ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปส สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1905
 • ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง
 • ชมอนุสาวรีย์ไม้กางเขน (Memorial Cross) เพื่อระลึกถึงการรอดพ้นจากภัยพิบัติในอดีต ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1763
 • เข้าชม มหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์อดัลเบิร์ต (St.Adalbert Basilica) มหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการี
 • ช้อปปิ้ง ถนนวัคซี่ (Váci)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – เวียนนา
 • วันที่ 2     เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • วันที่ 3     บูดาเปสต์ – เซนเทนเดอร์ – เอสเตอร์กอม – บราติสลาว่า – เบอร์โน
 • วันที่ 4     เบอร์โน – คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก-  ปราก – สะพานชาร์ล
 • วันที่ 5     ปราก – คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – ปราก
 • วันที่ 6     ปราก – ปราสาทแห่งปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
 • วันที่ 7     เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 8     เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 9     สนามบินสุวรรณภูมิ

  79,900 - 83,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-EEU-GO3VIE-OS003-29Dec2023-A230911

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top