*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน บินกับ China Eastern Airline (MU) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน บินกับ China Eastern Airline (MU)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.     06-11 / 13-18 / 20-25
 • ต.ค.     13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • ชม สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถัน ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไปยังจุดชมวิวสูงสุด จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร
 • ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ที่มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
 • ชม อุทยานน้ำหยก
 • ชม  หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ) สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน หรือ วัดโปตาลาน้อย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1679 ในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ถือเป็นวัดพุทธทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาของแม่น้ำแยงซีที่ไหลมาจากแม่น้ำทรายทอง (จินซาเจียง) เป็นช่วงที่น้ำเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดกว้างเพียง 30 เมตรเท่านั้น
 • ชม วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
 • เยือน สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชมน้ำตกใหญ่ยักษ์กว้างกว่า 400 เมตร และ มีความสูงถึง 12.5 เมตร
 • ช้อปปิ้ง บัวหิมะ / ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง / เมืองโบราณต้าหลี่ / ร้านหยกจีน / โรงงานผ้าไหมจีน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คุนหมิง
 • วันที่ 2     คุนหมิง – ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
 • วันที่ 3     ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ*รวมรถรางไป-กลับ) – ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง – จงเตี้ยน – เมืองโบราณจงเตี้ยน
 • วันที่ 4     วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
 • วันที่ 5     ต้าหลี่ – คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง – ร้านหยก – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 • วันที่ 6     สวนน้ำตกคุนหมิง – คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  24,999 - 25,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP10-CHN-ShangriLa-KMG03-MU742-741-KMG-21Dec2023-A230916

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top