ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Grand Switzerland 9 วัน 6 คืน บินกับ Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Grand Switzerland 9 วัน 6 คืน บินกับ Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.     28-06 ต.ค.
 • ต.ค.     12-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 20-28 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     03-11

Highlight

 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงฟราว / เมนู ฟองดูว์ต้นตำรับ
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
 • ขึ้นรถไฟไปยัง ยอดเขากรอนเนอร์แกรต จุดที่ถ่ายรูป เขาแมทเธอร์ฮอร์น ได้สวยที่สุด
 • ชม เมืองเซอร์แมทท์ เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายังเมืองนี้
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม ที่ปักอยู่ในทะเลสาบเจนีวา
 • ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ทะเลสาบธูน ที่เชื่อมระหว่างเมืองสเปียซและเมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน + รถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติ + รถไฟสายภูเขา สู่ ยอดเขาจุงเฟรา ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในคราวปฏิวัติใหญ่ ค.ศ.1792
 • ชม สะพานไม้คาเปล อายุมากกว่า 600 ปี เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป
 • ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ เกิดจากแม่น้ำไรน์ สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป
 • ชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE สถานที่ถ่ายทำซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You
 • ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น / ถนนบานโฮฟซตราสเซ่

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ –สนามบินโดฮา – มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่ 2     มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • วันที่ 3     วันที่สาม     อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT เดินเที่ยวชมเมือง
 • วันที่ 4     ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเกอร์บาด
 • วันที่ 5     ลอยเกอร์บาด– เวเวย์ – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น  – เมืองสเปียซ  – สาบธูน – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่ 6     เลาเทอร์บรุนเน่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น
 • วันที่ 7     อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
 • วันที่ 8     ซูริก – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่  –สนามบินโดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 9     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  124,888 - 126,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG12-CHE-GG09-03Nov2023-A230918

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top