ปีใหม่ ทัวร์ ยุโรปตะวันออก: เยอรมนี + ออสเตรีย + เช็ก + สโลวัค + ฮังการี 10 วัน 7 คืน บินกับ Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

ปีใหม่ ทัวร์ ยุโรปตะวันออก: เยอรมนี + ออสเตรีย + เช็ก + สโลวัค + ฮังการี 10 วัน 7 คืน บินกับ Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     25-03 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

เยอรมนี

 • อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / เมนู ขาหมูเยอรมัน+เบียร์
 • เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
 • ขึ้นรถไฟ + ขึ้นกระเช้าไปยังจุดสูงสุดของ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ออสเตรีย

 • เมนู ปลาเทร้าย่างเกลือ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
 • ชมภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Sound of  Music
 • ชม เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • เข้าชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป
 • ช้อปปิ้ง ย่าน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่

สาธารณรัฐเช็ก

 • เมนูขึ้นชื่อ เป็ดโบฮีเมี่ยน
 • เดินชมจุดชมวิวบริเวณระเบียงของ ปราสาทครุมลอฟ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก
 • เข้าชมใน เขตปราสาทแห่งปราก ปราสาทในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งเชค
 • ช้อปปิ้ง เขตเมืองเก่ากรุงปราค

สโลวาเกีย

เที่ยวชม เมืองบราติสลาว่า

ฮังการี

 • เมนู ซุปกูราซ
 • ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905
 • ล่องเรือใน แม่น้ำดานูบ เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่ง
 • ชม จัตุรัสวีรบุรุษ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่แควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา – มิวนิค
 • วันที่ 2     กรุงโดฮา  – มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น  (เยอรมันนี)
 • วันที่ 3     การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – หมู่บ้านโอเบอร์แอมเมอร์เกา –ซาลสเบิร์ก   (ออสเตรีย)
 • วันที่ 4     ซาลส์เบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ – ลินซ์ –จัตุรัสฮอบท์พลาซ (ออสเตรีย)
 • วันที่ 5     ลินซ์ – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์  – เมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก)
 • วันที่ 6     ปราค – บราติสลาว่า – เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 • วันที่ 7     บูดาเปสต์ – ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่น้ำดานูบ –  จัตุรัสวีรบุรุษ –เวียนนา (ออสเตรีย)
 • วันที่ 8     เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ช๊อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
 • วันที่ 9     เวียนนา –สนามบินโดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 10    สนามบินสุวรรณภูมิ

  111,555 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG12-EEU-DACSH-GG12(A1)-25Dec2023-A230918

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top