*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ มองโกเลีย (Mongolia): ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 8 วัน 7 คืน บินกับ Mongolian Airlines (OM) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ มองโกเลีย (Mongolia): ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 8 วัน 7 คืน บินกับ Mongolian Airlines (OM)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     22-29
 • ธ.ค.     20-27 / 27-03 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.     13-20 / 27-03 ก.พ.
 • ก.พ.     10-17
 • มี.ค.     02-09 / 16-23

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
 • เมนู LAMB GRILLED
 • พักแบบเกอร์สไตล์มองโกเลีย 2 คืน / พักบนรถไฟ 2 คืน
 • ทดลองขี่ ม้าทากิ ม้าสายพันธุ์พื้นเมืองของมองโกเลีย
 • ร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ชมความสวยงาม ของป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน
 • ชม หินเต่า (TURTLE ROCK) หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่า ความสูง 24 เมตร
 • ชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน
 • ชม อนุเสาวรีย์ไซซาน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2
 • ชม ทะเลสาบฮุฟสกุล ที่มีความสวยงามติดอันดับต้น ๆ ของโลก
 • ขี่ม้าลากเลื่อน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง
 • เยือน วัดกานดาน (Gandantegchinlen Monastery) หนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ที่มีความสำคัญและถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย
 • ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย (NATIONAL MUSEUM)
 • ช้อปปิ้ง Black Market / ตลาดพื้นเมือง เมือง ฮุฟสกุล / CASHMERE SHOP (สินค้าแบรนด์เนม)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อูรันบาตอร์
 • วันที่ 2     อูรันบาตอร์ – Black Market  – อุทยานแห่งชาติโกรชิ เตเรลจ์ (Terelj National Park)  – ขี่ม้าทากิ – สุนัขลากเลื่อน
 • วันที่ 3     หินเต่า Turtle Rock – อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน – อนุสาวรีย์ไซซาน -นั่งรถไฟไปเมือง เออร์ดิเนต
 • วันที่ 4     เมืองเออร์ดิเนต – เมืองฮุฟสกุล – Deer Stones – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
 • วันที่ 5     ทะสาบฮุฟสกุล – Wishing Rock – ตลาดพื้นเมือง – ขี่ม้าลากเลื่อน
 • วันที่ 6     Toilogt Camp – Muran – เมืองเออร์ดิเนต – รถไฟสู่อูรันบาตอร์
 • วันที่ 7     วัดกานดาน – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานมองโกเลีย –  CASHMERE SHOP
 • วันที่ 8     อูรันบาตอร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  72,900 - 75,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-MNG-ULN2311-03-16Mar2024-A231002

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top