*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง เมืองโบราณแชงกรีล่า ***ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Kunming Airlines (KY) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง เมืองโบราณแชงกรีล่า ***ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Kunming Airlines (KY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     19-24 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 26-31
 • พ.ย.     02-07 / 23-28
 • ธ.ค.     07-12 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 21-26 / 28-02 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • ***ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง***
 • ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่
 • เยือน หมู่บ้านซีโจว หมู่บ้านของชาวไป๋ ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋
 • ชม เมืองโบราณแชงกรีล่า ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
 • ชม วัดลามะซงจ้านหลิง อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป
 • ชม ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)
 • ชม  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร
 • ชม IMPRESSION LIJIANG ที่เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
 • เยือน วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
 • วันที่ 2     เมืองฉู่สง –  ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋) –จงเตี้ยน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • วันที่ 3     วัดลามะซงจ้านหลิง –  ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ
 • วันที่ 4     ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ) –    โชว์จางอวี้โหมว – สระน้ำมังกรดำ – เมือง โบราณลี่เจียง
 • วันที่ 5     ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 • วันที่ 6     คุนหมิง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  30,999 - 34,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IS12-CHN-Kunming-shkykmg2-28Dec2023-A231004

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY)

Code: #IB06-CHN-BT-KMG04-KY-18Jan2024-PH230731

26,999-36,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค.2566-ม.ค.2567

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ จีน (China): Weekend คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืนบินกับ Kunming Airlines (KY)

Code: #IB09-CHN-ShangriLa-BC-WEEKEND-28Dec2023-A231109

27,900 - 33,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top