ล่องเรือกรุงเทพฯ-อยุธยา : ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรือกรุงเทพฯ-อยุธยา : ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด

ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด

เส้นทางกรุงเทพฯ – อยุธยา

เปิดประสบการณ์เที่ยวอยุธยาด้วยการล่องเรือชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบ 360 องศา ไหว้พระทำบุญอิ่มใจ เที่ยวตลาดชุมชนของอยุธยา เก็บภาพความประทับใจได้ตลอดทริป โดยเรือลำใหญ่ 2 ชั้น ชั้นล่าง จะเป็นห้องแอร์ ชั้นบนจะเป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง สามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ 200 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

บริการทุกวันอาทิตย์ เริ่มเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

เดือน

ทุกวันอาทิตย์ (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ตุลาคม 2563

 วันอาทิตย์ที่ : 4, 11, 18, 25

พฤศจิกายน 2563

 วันอาทิตย์ที่ : 1, 8, 15, 22, 29

ธันวาคม 2563

 วันอาทิตย์ที่ : 6, 13, 20, 27

มกราคม 2564

 วันอาทิตย์ที่ : 3, 10, 17, 24, 31

กุมภาพันธ์ 2564

 วันอาทิตย์ที่ : 7, 14, 21, 28

มีนาคม 2564

 วันอาทิตย์ที่ : 7, 14, 21, 28

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม (กรุงเทพฯ), วัดเฉลิมพระเกียรติ (นนทบุรี), วัดโบสถ์ (ปทุมธานี), วัดศาลเจ้า (ปทุมธานี), วัดนิเวศธรรมประวัติ (อยุธยา)

07.45 น.

ออกเดินทางจากท่าสาทร

08.00 น.

เยี่ยมชม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ “วัดแจ้ง” พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ร.2 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และได้กลายมาเป็นวัดประจำรัชกาล ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธชมภูนุชฯ ที่พระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวัดก็คือ ยักษ์ขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าซุ้มยอดพระมงกฎ

09.10น.

เยี่ยมชม วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท นมัสการพระประธานปางมารวิชัยพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพร้อมชมสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนที่นิยมสร้างกันมากในสมัยรัชกาลที่ 3

10.40น.

เยี่ยมชม วัดศาลเจ้า เพื่อไหว้สักการะขอพรเซียนแปะโรงสีและเซียนแปะกิม พร้อมแวะรับประทานอาหารที่ ตลาดริมน้า

13.20น.

เยี่ยมชม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ที่มีศิลปะแบบนีโอโกธิค ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐาน

15.30น.

เยี่ยมชม วัดโบสถ์หรือวัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเหลือถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานีและที่วัดมีรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

19.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและตารางเวลาตามความเหมาะสม

ราคา 999 บาท/ท่าน

*เด็กที่มีความสูงเกินกว่า 90 เซนติเมตร เก็บค่าบัตรท่องเที่ยวในอัตราปกติ

*เด็กที่มีความสูงต่ำกว่าหรือเท่ากับ 90 เซนติเมตร ไม่เก็บค่าบัตรท่องเที่ยว 

ราคานี้รวม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%, ค่ามัคคุเทศก์, ประกันการเดินทาง, น้ำดื่มแก้วสำหรับแจกบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่, อาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ

เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร, ห้องน้ำ 2 ห้อง, รองรับรถเข็นสำหรับผู้พิการ, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, ชุดปฐมพยาบาล, เสื้อชูชีพ, ถังดับเพลิง, กล้องวงจรปิด

เงื่อนไข

  • บริษัทฯ จะทำการปิดการจองโปรแกรมล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด ภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ก่อนวันเดินทาง

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวหากมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า 30 ท่านขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่งใบยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นทางบริษัทฯ เป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง โดยจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้เดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคา 999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top