*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): Kansai Winter Lover for You 6 วัน 4 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): Kansai Winter Lover for You 6 วัน 4 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     05-10 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 08-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)

Highlight

 • เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
 • ขอพรด้านความรัก ศาลเจ้าอิคุตะ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,800 ปี
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เที่ยว วัดโทไดจิ (Todaiji) นมัสการหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ ในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชม ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก ชม ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้น
 • ร่วม กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น (Sado) ที่ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก
 • ชม วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) วัดเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ชม งานจัดแสดงไฟในโอซาก้า Festival of the light in Osaka 2023
 • ขอพร ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ มีลักษณะโดดเด่น คือ วิหารเป็นรูปหัวสิงโตอ้าปากกว้าง
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ / อิออน มอลล์ (Aeon Mall)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
 • วันที่ 2     โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โกเบ – ศาลเจ้าอิคุตะขอพรความรัก – โกเบ ไชน่าทาว์ –  โกเบพอร์ตทาวเวอร์ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – แช่ออนเซ็น – บุพเฟ่ต์อาหารนานาชาติและขาปูยักษ์
 • วันที่ 3     นารา – วัดโทไดจิ (หลวงพ่อโต) เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิจกรรมชงชา – วัดเบียวโดอิน – ช้อปปิ้งถนนชาเขียว – ถนนสายช้อปปิ้ง อุจิบาชิ
 • วันที่ 4     เกียวโต – วัดคัตสึโอจิ (วัดดารูมะ) – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งซินไซบาชิ
 • วันที่ 5     อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
 • วันที่ 6     ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – อิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  54,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-JPN-Kan-GO2KIX-TG045-08Dec2023-A231012

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top