*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว 5 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว 5 วัน 3 คืน บินกับ Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-01 ม.ค. 2567 / 29-02 ม.ค. 2567 / 30-03 ม.ค. 2567 / 31-04 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.     04-08 / 05-09 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 31-04 ก.พ.
 • ก.พ.     01-05 / 02-06 / 03-07 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.) / 28-03 มี.ค. / 29-04 มี.ค.
 • มี.ค.     01-05 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19

Highlight

 • ชม น้ำตกเคง่อน ความสูง 100 เมตร 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
 • ชม ทะเลสาบชูเซนจิ เกิดขึ้นจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว
 • ชม ศาลเจ้าโทโชกุ มีอายุกว่า 260 ปี
 • ชม ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น เรียนรู้การวอร์มอุปกรณ์  การชง จนไปถึงวิธีการดื่มที่ถูกต้อง
 • ชม หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จำนวน 8 บ่อ ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ
 • พักผ่อนด้วยการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทาง
 • ชม วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมืองโตเกียว สร้างเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645
 • ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ / ถนนนากามิเสะ / ย่านชินจูกุ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 • วันที่ 2     นิกโก้ •  น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์
 • วันที่ 3     ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค
 • วันที่ 4     วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินนาริตะ
 • วันที่ 5     สนามบินสุวรรณภูมิ

  35,999 - 45,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-JPN-Tok-BT-NRT06-XJ-15Mar2024-A231014

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top