*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์ คาบสมุทรบอลข่าน (Balkan Peninsula): แกรนด์ทัวร์ อดีตยูโกสลาเวีย 15 วัน บินกับ Austrian Airlines (OS) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์ คาบสมุทรบอลข่าน (Balkan Peninsula): แกรนด์ทัวร์ อดีตยูโกสลาเวีย 15 วัน บินกับ Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • เม.ย.    05-19 (วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 26-10 พ.ค. (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.) (วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 2 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ
 • เข้าชม พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) ของ ราชวงศ์ฮอฟบวร์ก มายาวนานกว่า 600 ปี
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ซีซี่ (Sisi Museum) ชมพระประวัติของสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย หรือ Sisi ที่มีพระสิริโฉมงดงามที่สุดในโลก
 • เข้าชม พระราชวังเบลเวอเดียร์ (Belvedere Palace) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • เข้าชม โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือ “Karlkirche” ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737 โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเวียนนา
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คุนสท์ (Kunst historisches museum) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1891
 • ช้อปปิ้ง ปานดอร์ฟเอาท์เลต (Parndorf Outlet)

เซอร์เบีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม Openacc Royal Mausoleum หรือ St. George Church กษัตริย์ King Peter I แห่งยูโกสลาเวีย โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นโบสถ์สำหรับฝังพระศพของกษัตริย์ ราชวงศ์
 • เข้าชม Ovca Kablar Monastery ชุมชนอารามสงฆ์ ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15

บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม สะพานวิชิกราด (Visegrad Bridge) สร้างขึ้นในปี 1571
 • เข้าชม สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว
 • ชม สะพานลาติน (Latin Bridge) จุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ จนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
 • เข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable car) เพื่อชมความงามของ เมืองซาราเยโว จากมุมสูง
 • เข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลังถูกทำลายลงช่วงสงครามบอสเนีย

โครเอเชีย

 • พิเศษ เมนู Lobster
 • ชมเมืองมรดกโลก ดูบรอฟนิค Dubrovnik หนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป

มอนเตเนโกร

 • เข้าชม โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166
 • เข้าชม อาราม Durdevi Stupovi Monastery อารามเซอร์เบียออร์โธดอกซ์ สร้างในปี 1213
 • เข้าชม มัสยิดสุลตานมูรัดที่สอง (Sultan Murat II Mosque) สร้างขึ้นในปี 1415

โคโซโว

 • ชม จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา (Skanderbeg monument)
 • เข้าชม ถ้ำกาดิเม (Gadime Cave) หรือ ถ้ำหินอ่อน (Marble Cave) ถ้ำหินปูนที่มาชื่อเสียงของโคโซโว ที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1966

มาซิโดเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม จัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square)
 • ชม ประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย (Porta Macedonia) สร้างขึ้นในการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ (The National Archaeological Museum) สถานที่เก็บสะสมสิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์
 • ชม หอนาฬิกา ที่สวยที่สุดในประเทศมาซิโดเนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1858
 • เข้าชม เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส (The Ruin of Hearaclea Lyncestis) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ (St.Jovan Kaneo Church)

แอลเบเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม ปราสาทแอลบาซาน (Elbasan Castle) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15
 • เข้าชม ปราสาทเปเตรลา (Petrela Castle) สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 3-4 และ สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 6
 • เข้าชม มัสยิดเอทเฮม เบย์ (Et’hem Bey Mosque) ใช้เวลาก่อสร้างถึง 28 ปีจนสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1821
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาดัจติ (Cable Car to Mt. Dajti) ชม เมืองติรานา แบบพาโนรามา
 • เข้าชม ปราสาทแห่งครูเปีย (Castle of Kruja) ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพออตโตมัน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเวียนนา
 • วันที่ 2     เวียนนา – พิพิธภัณฑ์ซิซี – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่ 3     เวียนนา – เบลเกรด (เซอร์เบีย)
 • วันที่ 4     เบลเกรด – โทโพลา – คาชัก – วิชิกราด (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว
 • วันที่ 5     ซาราเยโว
 • วันที่ 6     ซาราเยโว – โมสตาร์ – ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย)
 • วันที่ 7     ดูบลอฟนิค – กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา – พอตกอรีซกา
 • วันที่ 8     พอตกอรีซกา – เบราเน – โรซาเย – พริสตินา (โคโซโว)
 • วันที่ 9     พริสตินา (โคโซโว) – ถ้ำกาดิเม – สโคเปีย (มาซิโดเนีย)
 • วันที่ 10    สโคเปีย – พรีเลป
 • วันที่ 11    พรีเลป – บิโตลา – โอครีด
 • วันที่ 12    โอครีด – แอลบาซาน (แอลเบเนีย) – ติรานา
 • วันที่ 13    ติรานา – ครูเปีย – ปราสาทครูเปีย – เวียนนา
 • วันที่ 14    เวียนนา – พระราชวังเบลเดแวร์ – พิพิธภัณฑ์คุนสท์
 • วันที่ 15    สนามบินสุวรรณภูมิ

  153,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-Balkan-26Apr2024-A231014

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top