*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 6 วัน 4 คืน บินกับ Peach Air (MM) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 6 วัน 4 คืน บินกับ Peach Air (MM)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     02-07 / 03-08 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 04-09  / 05-10 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 09-14 / 11-16 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 16-21 / 17-22 /  27-01 ม.ค. 2567 / 28-02 ม.ค. 2567 / 29-03 ม.ค. 2567 / 30-04 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.     06-11 / 08-13 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 20-25 / 21-26 / 22-27  / 27-01 ก.พ. / 28-02 ก.พ. / 29-03 ก.พ. / 30-04 ก.พ.
 • ก.พ.     03-08 / 10-15 / 11-16 / 19-24 / 26-02 มี.ค. (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     02-07 / 04-09 / 05-10 / 09-14

Highlight

 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / เมนูหมูย่างไบโฮบะ
 • ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส อายุกว่า 1,200 ปี ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา
 • ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ตัวปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม
 • เข้าชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค
 • ชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ มรดกโลกในปี ค.ศ.1995
 • เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม ซุ้มประตูสีแดงที่ทอดตัวตามไหล่เขายาวถึง 4 กิโลเมตร
 • ช้อปปิ้ง ถนนสายกาน้ำชา (สินค้าพื้นเมือง) / เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (ของที่ระลึกพื้นเมือง) / ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์ / ร้านค้าปลอดภาษี / ย่านชินไซบาชิ / ริงกุ เอาท์เล็ต (แบรนด์เนม)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • วันที่ 3     ลานกิจกรรมหิมะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
 • วันที่ 4     ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
 • วันที่ 5     อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
 • วันที่ 6     ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  37,990 – 51,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-JPN-Osa-ZGKIX-2322MM-29Jan2024-A231020

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): สวนดอกไม้จงเซ่อ เขาอุทยานอาลีซาน วัดอูจีเทียนหยวน 5 วัน 4 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

Code: #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE95-VZ-23Mar2024-A231025

19,999 - 23,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 2567

Top