ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น 6 วัน 4 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โตเกียว นาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น 6 วัน 4 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     23-28

2567

 • ม.ค.     06-11 / 10-15 / 13-18 / 17-22 / 20-25 / 24-29 / 28-02 ก.พ. / 31-05 ก.พ.
 • ก.พ.     03-08 / 07-12
 • มี.ค.     09-14

Highlight

 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / ปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่น / หม้อไฟนาเบะโฮโต
 • ชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
 • เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
 • เยือน หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
 • ชม วัดนาริตะซัง วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูง
 • ช้อปปิ้ง ถนนนาคามิเซ / โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต / ชินจูกุ / ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด / อิออน มอลล์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  – สนามบินนาริตะ – นาริตะ
 • วันที่ 2     วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • วันที่ 3     ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่ 4     อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • วันที่ 5     วัดนาริตะ – ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด – ตลาดปลาโจชิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
 • วันที่ 6     สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  – สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย

  29,990 - 34,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-JPN-Tok-ZGNRT-2309SL-09Mar2024-A231020

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China): หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IT16-CHN-T2G-CSX03FD-12Apr2024-PH230919

27,999-33,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.2566-เม.ย.2567

Top