*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): Sakura Season 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): Sakura Season 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     11-14 / 15-18 / 17-20 / 29-03 มี.ค.
 • มี.ค.     01-04 / 06-09 / 08-11 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 24-27 / 27-30

Highlight

 • พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • เยือน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street ในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • ชมดอกซากุระ ณ วัดอูจี เทียนหยวน (Wuji Tianyuan Temple) จุดชมซากุระยอดนิยม (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม)
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุด
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • เยือน อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการ
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินตั้นสุ่ย (Tamsui Old Street) / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) / ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต / ขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต (Ximending Nightmaket)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น        • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
 • วันที่ 2     ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต
 • วันที่ 3     เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป  ร้านพายสัปประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ

  17,999 - 25,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-NTaipei-BT-TPE46-VZ-27Mar2024-A231024

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top