*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.     08-11 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 22-25

2567

 • ม.ค.     12-15 / 19-22
 • ก.พ.     02-05 / 23-26 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     01-04 / 15-18 / 22-25

Highlight

 • พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุด
 • เยือน อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการ
 • เยือน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street ในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต / ขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน (ไทเป) ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว ● ร้านชา ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● เมืองไทเป ● ร้านพายสับประรด ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป
 • วันที่ 4     วัดหลงซาน ● Germanium ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ

  20,999 - 22,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE32-CI-22Mar2024-A231025

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top