*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): สวนดอกไม้จงเซ่อ เขาอุทยานอาลีซาน วัดอูจีเทียนหยวน 5 วัน 4 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): สวนดอกไม้จงเซ่อ เขาอุทยานอาลีซาน วัดอูจีเทียนหยวน 5 วัน 4 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     25-29 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • ม.ค.     01-05 / 02-06 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26 / 23-27

Highlight

 • พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
 • ชม สวนดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) สวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี
 • ขึ้นชม เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan) ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน + นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุด
 • เยือน อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการ
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ชม ดอกซากุระ ที่ วัดอูจี เทียนหยวน (Wuji Tianyuan Temple) จุดชมซากุระที่ได้รับความนิยม (กุมภาพันธ์ – มีนาคม)
 • ช้อปปิ้ง ขนมพายสับปะรด / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ถนนโบราณตั้นสุ่ย / ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง •  สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้
 • วันที่ 2     ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่
 • วันที่ 4     Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
 • วันที่ 5     วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ

  19,999 - 23,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE95-VZ-23Mar2024-A231025

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top