*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน บินกับ VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     02-05 / 10-13 / 12-15 / 16-19 / 23-26
 • ธ.ค.     07-10 / 09-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 14-17 / 15-18

2567

 • ม.ค.     11-14 / 14-17 / 18-21 / 25-28
 • ก.พ.     01-04 / 23-26 / 25-28 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)

Highlight

 • เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด
 • ชม วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955
 • บูชา เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • ชม อุทยานเหย๋หลิ่ว ที่เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม
 • เยือน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ที่เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • ช้อปปิ้ง อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต / เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต / COSMETICS SHOP / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง / ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     ร้านเครื่องสำอาง –  ร้านพายสับปะรด –  อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –
 • หมู่บ้านประมงเจิ้นปิง – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
 • วันที่ 4     ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)– สนามบินเถาหยวน

  17,999 - 21,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IF05-TWN-Nantou-VZTPE7-29Feb2024-A231026

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top