*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ๋วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ๋วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     03-06 / 24-27 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 30-02 เม.ย.

Highlight

 • พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋ง
 • ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake ทะเลสาบน้ำจืดตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
 • เยือน วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
 • ชม วัดเหวินหวู่ Wenwu Temple หรือ วัดกวนอู
 • ชม  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว โขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตา
 • เยือน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen หมู่บ้าน OTOP ของไต้หวัน
 • ชมซากุระ ณ วัดอู่จี๋เทียนหยวน (Wuji Tianyuan Temple) จุดชมซากุระที่ได้รับความนิยม
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall + ชมโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทาร
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไถจง  (Taichung Night Market) / ถนนคนเดินตั้นสุ่ย (Tamsui Old Street) / ร้านพายสับปะรด / ร้าน Germanium / ตลาดซีเหมินติง (Ximending Night Market)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ  •   ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) • เมืองไถจง  •  ตลาดกลางคืนไถจง
 • วันที่ 2     หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  •วัดเหวินอู่ • ร้านชา • เมืองนิวไทเป •  ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
 • วันที่ 3     ร้านพายสัปปะรด • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • เมืองไทเป • ร้านสร้อยสุขภาพ • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
 • วันที่ 4     ชมซากุระ วัดอู่จี๋เทียนหยวน • ร้านเครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีหมินติง • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ

  19,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-TWN-Taichung-GO1TPE-CI011-30Mar2024-A231027

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top